Dasar Keselamatan

DASAR KESELAMATAN

  • Pengunjung hendaklah memastikan fail yang dihantar melalui kepilan (attachment) bebas dari virus.
  • Pengunjung adalah bertanggungjawab  sepenuhnya ke atas maklumat yang dikunci masuk.
  • Semua maklumat yang hendak dimuatkan ke dalam laman portal ini mestilah mendapat kelulusan Pengarah MJII.
  • Laman web agensi atau syarikat yang memerlukan pautan ke laman portal ini atau sebaliknya mestilah mendapat kebenaran Pengarah MJII.
  • Pencerobohan atau percubaan untuk menggodam laman portal ini adalah dilarang.
  • Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.

Ikuti MJII di :     
icoface icoface