Syarat Kemasukan

Syarat Kemasukan

Berikut merupakan syarat-syarat bagi kemasukan ke MJIIBeranang:-

Syarat Am:

  1. Bumiputera
  2. Berumur antara 17 hingga 40 tahun
  3. Sihat tubuh badan

LEPASAN SPM

LEPASAN STPM

LEPASAN STAM

 

1)Lulus Bahasa Melayu,

2)Lulus Bahasa Inggeris dan,

3)Lulus Sejarah.

DAN

3 Kepujian dalam mata pelajaran berikut :

4) Matematik

5) Mana-mana satu(1) mata pelajaran (Sains/Teknologi/Vokasional)  

6)Dan mana-mana satu(1) mata pelajaran lain.

Kepujian Bahasa Melayu dalam SPM

 Lulus STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya gred C (NGMP 2.0) dalam 1 mata pelajaran serta lulus diperingkat SPM mata pelajaran berikut :

1) Lulus Matematik

2) Lulus Bahasa Inggeris

3) Lulus mana-mana satu(1) mata pelajaran berkaitan Sains/ Teknologi/ Vokasional

Kepujian Bahasa Melayu dalam SPM

Lulus STAM pangkat Maqbul serta lulus diperingkat SPM subjek :

1) Lulus Matematik

2) Lulus Bahasa Inggeris

3) Lulus mana-mana satu(1) mata pelajaran lain berkaitan Sains/Teknologi/ Vokasional

 

LEPASAN IKM

LEPASAN SKM

Lulus Bahasa Melayu dalam SPM

1. Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan/ Profesion IKM atau Institusi lain yang setara dengan CGPA>2.0

ATAU

2. Lulus Sijil Teknologi IKM atau setara dengan CGPA >3.00 DAN 1 tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan.

Kepujian Bahasa Melayu dalam SPM

Lulus sekurang-kurangnya Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 yang diiktiraf atau setara

DAN

a) Lulus SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam 1 matapelajaran serta lulus Matematik; ATAU

b) 1 tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan

 

Ikuti MJII di :     
icoface icoface