Maklumat Pengesahan Graduan MJI 2015-2017

STATUS    TAHUN  
  2015      2016   2017    
Bekerja 120 120 91
Sambung belajar 27 43 38
Tidak bekerja 19 18 8
Usahawan 2 10 9
Menunggu pekerjaan 0 3 0
Tidak respon  0 3 11
Meningkatkan kemahiran             4 2 0
Jumlah 172 199 157

Ikuti MJII di :     
icoface icoface