Polisi & Objektif Kualiti

POLISI KUALITI

 

OBJEKTIF KUALITI

OBJEKTIF

PERANCANGAN

BIL

OBJEKTIF

UKURAN SASARAN

TINDAKAN

MASA

PIC

1

Memastikan proses pendaftaran pelajar kanan disempurnakan dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh semester bermula.

100% pelajar mendaftar

Penguatkuasaan tempoh pendaftaran

2 minggu

HEP

2

Memastikan silibus pembelajaran dan pengajaran disempurnakan sebelum berakhirnya semester.

100% silibus kursus

Pematuhan Scheme of Work dan penyediaan Lesson Plan

1 semester

HEA

3

Memastikan sekurang-kurangnya 98% daripada pelajar mencapai Purata Mata Nilai Gred Kumulatif (CGPA) 2.0 dan ke atas bagi setiap semester

Memastikan sekurang-kurangnya 98% capai CGPA 2.0 ke atas

 

Memperkasakan kaedah penilaian terkini bagi menghasilkan graduan berkualiti.

6 bulan

HEA

4

Memastikan sekurang-kurangnya 85% daripada jumlah keseluruhan pelajar semester akhir lulus dan dianugerahkan dengan Diploma

 

Mencapai sekurang-kurangnya 85% lulus

 

Memperkukuhkan kualiti program akademik  ke arah kecemerlangan institusi

6 bulan

HEA

5

Memastikan sekurang-kurangnya 95% pensyarah mendapat markah 80% dan ke atas dalam penilaian pengajaran oleh pelajar di akhir setiap semester.

Sekurang-kurangnya 95% pensyarah mendapat markah 80%

 Menyediakan persekitaran P&P yang  kondusif.

6 Bulan

 

HEA

6

Memastikan sekurang-kurangnya 80% daripada jumlah keseluruhan pelajar mendapat kategori baik dalam penilaian sahsiah pelajar pada setiap semester

Sekurang-kurangnya 80% kategori baik penilaian sahsiah

 

Memperkasakan aktiviti-aktiviti pelajar bagi manghasilkan sahsiah pelajar yang terpuji.

6 bulan

HEA

7

Memastikan warga kerja menghadiri sekurang-kurangnya tujuh (7) hari kursus peningkatan profesionalisma dalam masa satu (1) tahun.

Sekurang-kurangnya tujuh (7) hari kursus dilaksanakan.

Menyediakan kursus-kursus yang bersesuaian dengan kompetensi dan keperluan staf.

 

1 tahun

KP

8

Melaksanakan program keusahawanan pelajar sekurang-kurangnya tiga (3) kali setahun.

Sekurang-kurangnya tiga (3) kali

setahun.

Meningkatkan aktiviti program keusahawanan.

1 tahun

HEP

9

Menyertai pertandingan/program inovasi dan kemahiran sekurang-kurangnya tiga (3) kali setahun.

Sekurang-kurangnya tiga (3) penyertaan setahun.

Meningkatkan aktiviti inovasi

1 tahun

HEA

 

 

     Pautan luar:
icoikmkktm   upim          

Ikuti MJII di :          
blogmjii  icoface  ico5s